کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 171-193

10.22106/jlj.2021.539203.4419

عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی


تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 125-140

10.22106/jlj.2019.63059.1445

مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی


پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی

دوره 82، شماره 104، دی 1397، صفحه 39-65

10.22106/jlj.2018.34676

بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی


گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی

دوره 81، شماره 99، مهر 1396، صفحه 229-252

10.22106/jlj.2017.29234

یونس فتحی؛ خیراله شاهمرادی