دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها

حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1971669.5048

چکیده
  تنها پاره‌ای از رفتار‌های آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته می‌شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه‌انگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی

سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 143-167

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.104517.2627

چکیده
  خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری ...  بیشتر

بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، ، صفحه 75-118

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که دست‌کم از دو منظر می‌توان بدان نگریست.از نظرگاه نخست،برخی از بزه‌دیدگان از پایگاه بالاتری در فضای جرم و بزه‌دیدگی برخودارند و تجربه بزه‌دیدگی‌شان را نسبت به دیگر بزه‌دیدگان‌ باید جدی‌تر گرفت.در این مفهوم،بزه‌دیده پدیده‌ای اجتماعی است که‌ مراتب و کلیشه‌های قدرت در جامعه را بازتاب می‌دهد.از نظرگاه ...  بیشتر

سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 68، شماره 46 ، فروردین 1383، ، صفحه 174-192

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که نه تنها باید به بررسی نقش و سهم او در فرایند جنائی پرداخت،بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه کرد.زیرا،این توجه و حمایت بایسته از او اثر چشمگیری در پیشگیری از جرم از رهگذر پیشگیری از بزه‌دیدگی دارد.بی‌گمان،شناخت‌ یافته‌ها و ملاکهای داخلی،منطقه‌ای و بین المللی در پرتو یک مطالعهء تطبیقی ...  بیشتر