نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بزه‌دیده واقعیتی است که نه تنها باید به بررسی نقش و سهم او در فرایند جنائی پرداخت،بلکه باید به نقش و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نیز توجه کرد.زیرا،این توجه و حمایت بایسته از او اثر چشمگیری در پیشگیری از جرم از رهگذر پیشگیری از بزه‌دیدگی دارد.بی‌گمان،شناخت‌ یافته‌ها و ملاکهای داخلی،منطقه‌ای و بین المللی در پرتو یک مطالعهء تطبیقی راه دستیابی به این مهم را هموارتر خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

سه گفتار تطبیقی در بزه دیده شناسی: داخلی، منطقه ای و بین المللی

نویسنده [English]

  • Mehrdad Rayjian Asli