کلیدواژه‌ها = دادستان
ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری

دوره 80، شماره 96، دی 1395، صفحه 155-172

10.22106/jlj.2016.24724

جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی


بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 218-245

10.22106/jlj.2013.10832

ایمان یوسفی؛ محمدصادق رئیسی


اعتبار اظهارنظر دادیار

دوره 75، شماره 76، دی 1390، صفحه 157-183

10.22106/jlj.2011.11072

مهدی حسن زاده؛ محمدرضا صفرنیاشهری