نویسنده = نسرین مهرا
پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول

دوره 83، شماره 106، تیر 1398، صفحه 215-242

10.22106/jlj.2019.91865.2286

نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور


سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

دوره 82، شماره 103، مهر 1397، صفحه 175-200

10.22106/jlj.2018.33935

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن


رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات

دوره 79، شماره 90، تیر 1394، صفحه 63-84

10.22106/jlj.2015.14389

عبدالوحید زاهدی؛ نسرین مهرا