موضوعات = حقوق کیفری عمومی
تعداد مقالات: 17
1. قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.533785.4273

محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده


2. معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.532835.4250

مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان


4. حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


7. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 343-375

10.22106/jlj.2020.120551.3132

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا


8. مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 161-184

10.22106/jlj.2021.137745.3724

مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان


11. مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 239-265

10.22106/jlj.2020.120641.3136

بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ


12. چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 47-64

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


13. کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 171-190

10.22106/jlj.2020.105975.2662

سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی


17. گذشت در جرائم قابل گذشت

دوره 70، شماره 55، تیر 1385، صفحه 11-38

عباس زراعت