کلیدواژه‌ها = پیشگیری اجتماعی
پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی

دوره 82، شماره 104، دی 1397، صفحه 39-65

10.22106/jlj.2018.34676

بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی


نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 80، شماره 94، تیر 1395، صفحه 141-154

10.22106/jlj.2016.21936

عادل ساریخانی؛ مریم سلطانی بهلولی


پیشگیری از جرایم رایانه ای

دوره 68، شماره 47، تیر 1383، صفحه 87-119

امیر حسین جلالی فراهانی