کلیدواژه‌ها = وکالت
مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 1-20

10.22106/jlj.2021.530595.4180

مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی


قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 135-159

10.22106/jlj.2019.67183.1590

لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی


مرابحه بانکی و مشروعیت آن

دوره 82، شماره 104، دی 1397، صفحه 123-152

10.22106/jlj.2018.34682

امیرحسین علی زاده