کلیدواژه‌ها = حبس
چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 219-244

10.22106/jlj.2022.543672.4546

اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی


تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران

دوره 80، شماره 96، دی 1395، صفحه 79-103

10.22106/jlj.2016.24719

محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه


تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن

دوره 79، شماره 92، دی 1394، صفحه 99-124

10.22106/jlj.2016.18911

هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی