کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 219-244

10.22106/jlj.2022.543672.4546

اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی


کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 91-116

10.22106/jlj.2013.11470

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب