عنوان مقاله [English]

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی

نویسنده [English]

  • Mahmood Majidi