نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‎های بسیار است. در حال حاضر این هزینه‎ها توسط دولت تأمین می‎شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینه‎ها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محل‎های دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام‎های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه‎های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام‎های حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغام‎ها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی می‎کند تا پیش‎زمینه‏‎ای برای اصلاح قانون و بهینه‌سازی نظام رقابت ایران فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Litigation Costs in the Competition Law Violation Cases

نویسندگان [English]

 • Mina Hosseini 1
 • Behnam Ghafari 2

1 Assistant Professor of Law, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran

2 Judge of Justice, PhD in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the issues that have received less attention in competition litigation cases in our legal system is the litigation costs problem. The Competition Council has several tasks under "the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution"(2007), which requires a great deal of expense to perform optimally. At present, these costs funded by the government. Although in the current state of the economy with considering other countries' approaches to financing these costs, it is better to have at least some of the funding required by the council from other sources (such as receiving fees from private applicants).
This study investigates the experiences of the US, Canada, Japan, Turkey, Denmark, the UK, Swiss, Ireland, South Africa, and Hong Kong legal systems in providing competition litigation costs.
This article, in an analytical way, examines the justification for collecting litigation costs. Using the experience of other legal systems, it proposes a method (along with suggesting some articles) for allocation of litigation costs in the Iranian competition law and merger control regime to introduce a basis for reforming the law and optimizing Iran's competition system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition
 • Competition Law
 • Litigation costs
 • Competition Council
 • competition system
 • فارسی

  • الماسی، نجادعلی و بهنام حبیبی درگاه (1391)، «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کامل»، فصلنامۀ دیدگاههای قضایی، دورۀ 17، شمارۀ 58.
  • حبیبی درگاه، بهنام (1399)، «مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‎های آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 84، شمارۀ 109.
  • حسینی پویا، سیدمحسن (1390)، «بایسته‎های تفسیر مقررات مرتبط با هزینه دادرسی»، فصلنامۀ وکیل مدافع، شمارۀ 2.
  • حسینی، مینا (1396)، حقوق رقابت در آیینهی ساختار و تصمیمات شورای رقابت، چاپ اول، تهران: نشر مجد.
  • حقیقت‌جو، مهدی (1398)، حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت‌های تجاری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • خشنودی رضا و مینا حسینی (1397)، «دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در پرتو مقررات خارجی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 22، شمارۀ 2.
  • خشنودی، رضا و مینا حسینی (1395)، «ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 19، شمارۀ 808.
  • زارعی، محمدحسین، علیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان (1399)، »شورای رقابت و کسب‌وکارهای اینترنتی؛ تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت درخصوص بررسی ادعای قیمت‌گذاری تهاجمی سامانه‎های درخواست اینترنتی خودرو»، فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی، شمارۀ 95.
  • صادقی‌مقدم، محمدحسن و بهنام غفاری فارسانی (1390)، «روح حقوق رقابت (مطالعه‌ تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شمارۀ 73.
  • غفاری فارسانی، بهنام (1397)، حقوق رقابت و ضمانت‌اجراهای مدنی آن، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (1389)، دورۀ هشتم، اجلاسیه سوم، جلسه دویست و هفتاد و پنجم.
  • محمدحسین‌زاده، عبدالرضا، حجت عزیزاللهی و محمدرضا رضوان‌طلب (1397)، «حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، فصلنامۀ پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شمارۀ پنجاه و چهارم.

  عربی

  • علامه حلی (1413ق)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم:‌ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • طوسی، ابوجعفر، محمدبن‌حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد 2، سیدمحمدتقی کشفی (حاشیه نویس)، محمد باقر بهبودی (محقق)، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1427ق)، دایرةالمعارف فقه مقارن، چاپ اول، قم: مدرسه الامام علی ابن ابی طالب علیه الاسلام.

  انگلیسی

  • ABA Section of Antitrust Law (2012), Controlling Costs of Antitrust Enforcement and Litigation. USA: American Bar Association.
  • Bork, Robert H. (1966): “Legislative intent and the policy of the Sherman Act,” Journal of Law and Economics, 7-48.
  • Blair, R. D., & Sokol, D. D. (Eds.). (2015). The Oxford handbook of international antitrust economics (Vol. 2). Oxford University Press, USA.‏
  • Duns, John, Arlen Duke, and Brendan Sweeney, eds (2015). Comparative competition law, UK: Edward Elgar Publishing.
  • Ferro, M. S. (2019). Market definition method in EU competition law: general issues. Edward Elgar Publishing.‏
  • Goldman, Calvin S., and J. D. Bodrug, eds (2013), Competition law of Canada, USA: Juris Publishing, Inc.
  • Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act of 1976 (USA).
  • Hosseini, Mina (2015), “An introduction to Iranian competition law and policy”, Competition Policy International Antitrust Chronicle: 1-15.
  • International Competition Network (April 2005). Merger Notification Filing Fees; A Report of the International Competition Network, International Competition Network publication.
  • Kim, Oliver, and Mark Walker. (1984), “The free-rider problem: Experimental evidence.” Public choice 43, no. 1 3-24.
  • Knable Gotts, Ilene (2018), Merger Control Review, Law Business Research Ltd Law Ninth Ed., chapter 42 (Turkey).
  • Motta, Massimo (2004), Competition policy: theory and practice, UK: Cambridge University Press.
  • Patel, Kiran Klausand Heike Schweitzer, eds. (2013), The historical foundations of EU competition law., UK: Oxford University Press.
  • Fernández-Ordoñez, M.A. and Ocana, C. (2002), A fiscal approach to liberalization policy. In Fiscal Policy and Economic Reforms (pp. 68-82), UK: Routledge.
  • The Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of April 14, 1947) (Japan).
  • The Competition Act, 89 of 1998 (South Africa).
  • The Competition and Consumer Protection Act 2014 (Ireland).
  • The Danish Competition Act (Consolidated Competition Act No. 155 of 1 March 2018) (Denmark).
  • The Federal Act on Cartels and Other Restrictions of Competition (Switzerland)
  • The Sherman Antitrust Act of 1890 (USA).
  • Thorelli, Hans Birger (1955), The Federal antitrust policy: origination of an American tradition., US: Johns Hopkins Press.

  سایت‌های اینترنتی

  • http://www.compcom.co.za/notification-fees/ (Last visited: 2020-05-25)
  • http://www.competitionbureau.gc.ca/ (Last visited: 2020-05-25)
  • http://www.jftc.go.jp/en/about_jftc/statistics.html (Last visited: 2020-05-25)
  • http://www.justice.gov/atr/appropriation-figures-antitrust-division (last visited: 2020-05-25)
  • http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/CurAllEngDoc/ 25)633BF9BCB94F218C48257E8500126FF1/$FILE/CAP_619G_e_b5.pdf. (Last visited: 2020-05-25)
  • http://www.morogluarseven.com/news/overview-mergers-acquisitions-turkey-2015 (Last visited: 2020-05-25)
  • https://gettingthedealthrough.com/area/20/jurisdiction/14/merger-control-ireland (Last visited: 2020-05-25)
  • https://gettingthedealthrough.com/area/20/jurisdiction/29/merger-control-switzerland/ (Last visited: 2020-05-25)
  • https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2018/04/new-filing-fee-for-competition-bureau-merger-reviews-coming-into-effect.html (last visited: 2020-05-25)
  • https://www.compcomm.hk/en/legislation_guidance/guidance/other/files/ CC_Fees_Making_Application_Eng.pdf; (last visited: 2020-05-25)
  • https://www.en.kfst.dk/competition/merger-control/ (Last visited: 2020-05-25)
  • https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/Filing Fee Information (Last visited: 2020-05-25)
  • https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/mergers-and-competition/merger-review (Last visited: 2020-05-25)