عنوان مقاله [English]

حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی (خرید و فروش و انتقال صنایع و تکنولوژی)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Bahrami
  • Nader Mardani