قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

نویسنده


عنوان مقاله [English]

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

نویسنده [English]

  • Rabiaa Eskini