بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و حقوق جوامع اروپا


عنوان مقاله [English]

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و حقوق جوامع اروپا

نویسنده [English]

  • Hamidreza Javidzadeh