جنایت نسبت به بیمار مرگ قشر مغزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مستشار دادگاه تجدیدنظر اصفهان


عنوان مقاله [English]

Crime Against Patient with Cerebral Cortex Death

نویسنده [English]

  • hamid Reza Amani