نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

1 دادیار دیوان عالی کشور

2 مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه

عنوان مقاله [English]

Discourse of liability range in amending law of compulsory insurance act of 2007

نویسنده [English]

  • Javad Tahmasbi 1 2

1

2