دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن‏‌لا و حقوق کیفری ایران

جلال الدین قیاسی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 307-327

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.546398.4651

چکیده
  در نظام کامن‌‏لا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنش‌‏های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنش‌‏های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس‌‏العمل ناشی از مصلحت‌اندیشی‌‏های عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد ...  بیشتر

نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان

حجت سبزواری نژاد

دوره 74، شماره 71 ، مهر 1389، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11165

چکیده
  قربانی جرم از جمله عناصر و کنشگران پدیده‌ی مجرمانه و یکی از عوامل مهم تعیین کیفر در نظام‌های کیفری است. ویژگی‌ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین کیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت کیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین کیفری و رویه‌ی مجریان عدالت کیفری عاملی ...  بیشتر