کلیدواژه‌ها = قانون مجازات اسلامی
تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 65-82

10.22106/jlj.2021.136332.3676

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی


مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

دوره 80، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 37-60

10.22106/jlj.2016.19858

حسن پوربافرانی؛ رئوف رحیمی


تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان

دوره 77، شماره 84، دی 1392، صفحه 124-152

10.22106/jlj.2013.10815

نفیسه شوشی نسب؛ عباس میرشکاری