دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.136332.3676

چکیده
  یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

حسن پوربافرانی؛ رئوف رحیمی

دوره 80، شماره 93 ، فروردین 1395، ، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.19858

چکیده
   هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، ...  بیشتر

تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان

نفیسه شوشی نسب؛ عباس میرشکاری

دوره 77، شماره 84 ، دی 1392، ، صفحه 124-152

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10815

چکیده
  در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیان‌دیده در میزان مسئولیت واردکننده‌ زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیان‌دیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیان‌دیده راتشدید می‌کند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیان‌دیده را ...  بیشتر