نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی

چکیده

 هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده است. علاوه بر این، در تعیین مصادیق شکنجه و مرز آن با مجازات‌های قابل اعمال نیز تفاوت‌هایی بین نظام حقوقی ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. اما وجود این تفاوت‌ها به معنای فقدان وجوه اشتراک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست. مقایسه الزامات کنوانسیون و قواعد نظام حقوقی داخلی این امکان را فراهم می‌سازد که ضمن شناسایی موانع حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، راهکارهای رفع این موانع نیز شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study about Torture in Iranian Laws and the United Nations Convention against Torture

نویسندگان [English]

  • Hassan Poorbafrani 1
  • Rauf Rahimi 2

1

2

چکیده [English]

This article compares Iranian laws about torture with the contents of United Nations Convention against Torture. The common basis for comparison is that both laws of Iran and Convention against Torture identify torture as inhumane practice and contrary to human dignity. But must be acknowledged that Iranian laws about torture are narrower than Convention and only have discussed physical and mental torture of direct and did not mention indirect physical and mental torture. On the other hand there are some punishments like retaliation and stoning in Iranian laws that anti-torture committee has described them as torture. But these differences do not mean that there is no similarity between Convention and Iranian Laws. This comparison not only helps recognizing legal obstacles toward the accession of Iran to the United Nation Convention against Torture but also has suggestions to remove these obstacles too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torture
  • Corporal Punishment
  • Convention against Torture
  • Constitution
  • Islamic Penal Code