کلیدواژه‌ها = فسخ
بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد

دوره 82، شماره 101، فروردین 1397، صفحه 187-211

10.22106/jlj.2018.31414

رسول قاسمی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ داوود نصیران


وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران

دوره 81، شماره 100، دی 1396، صفحه 119-145

10.22106/jlj.2017.30584

غلامعلی سیفی؛ رسول بهرامپوری؛ حامد شریفی


قلمرو نفوذ شرط فاسخ

دوره 79، شماره 89، فروردین 1394، صفحه 55-82

10.22106/jlj.2015.13355

عبدالله صدیقیان؛ جواد جعفری‌ندوشن