دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون

علی قاسمی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، ، صفحه 147-158

چکیده
  به دنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی‌ ایالات متحده آمریکا حوادث گوناگون دیگری نیز به وقوع پیوست که هریک‌ از آنها از دیدگاه حقوق بین الملل قابل بحث و بررسی علمی است.یکی از این موارد ماجرای کمپ دلتا است،زندانی که ایالات متحده در خلیج‌ گوانتانامو مهیا ساخته و رزمندگان دستگیر شده افغانی در طی جنگ را در شرایط ...  بیشتر