نویسنده = عادل ساریخانی
تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها

دوره 83، شماره 105، فروردین 1398، صفحه 163-188

10.22106/jlj.2019.35491

عادل ساریخانی؛ ایمان محترم قلاتی


نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 80، شماره 94، تیر 1395، صفحه 141-154

10.22106/jlj.2016.21936

عادل ساریخانی؛ مریم سلطانی بهلولی


کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 91-116

10.22106/jlj.2013.11470

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب