دوره و شماره: دوره 79، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 1-154 

پژوهشی

1. تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

صفحه 7-36

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی


5. معامله به مال آینده

صفحه 101-127

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری