دوره و شماره: دوره 79، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 1-154 
1. تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

صفحه 7-36

10.22106/jlj.2015.14387

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی


5. معامله به مال آینده

صفحه 101-127

10.22106/jlj.2015.14391

عباس کریمی؛ هادی شعبانی کندسری