عنوان مقاله [English]

فراگیری و آموزش زبان حقوقی نوین تازی در ایران (درآمدی به روش شناسی زبان تخصصی حقوق)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Saket