قوانین حموربی و حقوق زن در شرق باستان

نویسنده


عنوان مقاله [English]

قوانین حموربی و حقوق زن در شرق باستان

نویسنده [English]

  • Roghayeh Behazdi