نویسنده

عنوان مقاله [English]

بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر

نویسنده [English]

  • Mahmood Akhondi