بحثی در اجرای قاعده یمین در تعزیرات


عنوان مقاله [English]

بحثی در اجرای قاعده یمین در تعزیرات

نویسنده [English]

  • Bahram Darvish Khadem