عنوان مقاله [English]

نگرشی بر روند تاریخی و حقوقی زندان در حقوق اسلام پیش از تدوین و تدوین(2)

نویسنده [English]

  • Mohammadhossein Saket