سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، عضو انجمن ایرانی حقوق جزا

چکیده

حقوق‌دانان و جرم‌شناسان کشور،اغلب،سازمان تغزیزات حکومتی زا از جلوه‌های«قضازدایی»می‌دانند.اما این قضازدایی،به‌معنای«کیفرزدایی» نبوده و باوجود انتقال صلاحیت رسیدگی به بسیاری از رفتارهای ممنوعه از نظام کیفری به نظام اداری همچنان ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری‌ نظیر حبس،برای برخی رفتارها حفظ شده است. از دیگرسو،کم‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه در مقررات رسیدگیهای‌ تعزیراتی،حقوق و آزادیهای متهمان و متخلفان را در معرض خطرات جدی‌ قرار می‌دهد. آیین دادرسی مختصر و ساده تعزیرات حکومتی(مندرج در آیین‌نامه آن)نیز به بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی و صدور حکم چندان توجهی نداشته است. که این امر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان

نویسندگان [English]

  • Amir Hamzeh Zeynali 1
  • Ali Ahmadi 2