نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز برنامه‌ریزی از نکات کلیدی و اساسی به شمار می‌رود و پیش‌برد امور بدون آن نه امکان‌پذیر می‌نماید و نه موفق.در زمینه مسائل‌ کیفری،به‌خصوص پیش‌گیری از جرم،آمار جنائی یکی از ابزارهای مهم‌ برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.در این معنا،آمار جنائی ابزار کار پیش‌گیری به‌ شمار می‌رود و اساسا پیش‌گیری از بزهکاری بدون استفاده از آن میسر نمی‌شود.ولی باید ببینیم آمار جنائی تا چه حد می‌تواند به‌عنوان ابزاری‌ مناسب برای پیش‌گیری موفقیت‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد.این مقاله به‌ پاسخگویی این سؤال پرداخته و به رغم آنکه آمار جنائی را در ترسیم سیمای‌ جنائی واقعی جامعه کامل و دقیق نمی‌داند اما بهره‌گیری از آن را نیز ناگزیر می‌بیند و از این‌رو راهکارهایی را برای افزایش دقت آمار جنائی مورد توجه‌ قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

آمار جنائی و کارکردهای آن

نویسنده [English]

  • Mansour Rahmdel