نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز و کارشناس قضائی دادگستری تبریز

چکیده

در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت، با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عالی ناظر بر همان مورد خاص است، برتری با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ولی، در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، بنا به دلایل زیر، باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویه پذیرفت: (1) ایجاد وحدت رویه در قانون اساسی فقط برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده است؛ (2) دیوان عالی کشور مرجع قانونی حل اختلاف میان مراجع قضائی کشور است؛ و (3) جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اساسی و قوانین عادی برتر از دیگر مراجع قضائی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تقابل آرای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور

نویسنده [English]

  • Easa Daneshpour Bakhshayeshi

چکیده [English]

تقابل آرای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها [English]

  • تقابل آرای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور