نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شرکت‌ها یا بنگاه­ های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین­ المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده­ای نوظهور به نام «جرایم شرکت‌ها (بنگاه ­ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده­ اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه ­های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده‌اند را می­توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده ­شده از جرایم  یقه­ سفیدان تلقی نمود که در حیطۀ مطالعاتی جرم ­شناسی­ های انتقادی قرار می­گیرند و به معنای اعمال مجرمانۀ شرکت‌های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می­گیرد.
شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت ­شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می­ آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می­تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت‌های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت­ جویی آنها فراهم است، می­تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام ­های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Corporate Crimes in the Light of Economic Systems

نویسنده [English]

  • Majid Sadeghnezhad Naeiny

چکیده [English]

Companies or commercial enterprises have an important role in the economic development of countries. With the globalization of economy and increased number of these legal entities, the world economy in general and economic system of developing countries in particular has faced a newly-emerged phenomenon called crimes of corporations or corporate crimes. Corporate crimes or crimes of commercial legal entities as well as their offenders which in recent decades have been subject to criminal law and criminal liability can be considered as the revisited concept of white-collar crimes which are classified in the area of critical criminology. It can be defined as the criminal acts of commercial enterprises which are committed in the context of the business by the collective action of the directors or officers of the enterprises.
Outbreak of these crimes especially because of the increase in the quality and number of legal entities, in particular commercial enterprises, has caused researchers to get interested in extensive studies to explain the different causes of commitment of these crimes. Like any other crime, these crimes are caused by various factors such as the nature of economic system. In other words, these crimes have roots in the nature and the type of economic system. This is of great importance in the economic system of Iran in which many commercial entities are administered by the government. So there are a lot of opportunities for rent-seeking behaviors. In this essay, corporate crimes will be analyzed in the light of economic systems, and reference will also be made, where appropriate to the economic system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Crime
  • Nature of Economic System
  • Critical Criminology
  • Liberal Economic System
  • State Economy
-      ابراهیمی، شهرام، «تحلیل جرم­شناختی جرایم مأموران در نظام مالیاتی از منظر فنون خنثی­سازی»، مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی، به کوشش شهرام ابراهیمی، تهران، نشر میزان، سال 1392.
-      ــــــــــــــ ، «دربارۀ اهمیت جرایم اقتـصادی (دیباچۀ متـرجم برای ویراسـت دوم)»، در: گسن، رمون، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی (نظریۀ عمومی تزویر)، ترجمه و تحقیق: شهرام ابراهیمی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، بهار 1392.
-      ابریشمی، حمید؛ و محمد هادیان، «رانت­جویی و رشد اقتصادی»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 67، زمستان 1383.
-      پیکا، ژرژ، جرم­شناسی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم (با اضافات و بازنگری شده)، تهران، انتشارات میزان، بهار 1393.
-      تورنل، ارون، «خصوصی ساختن خصوصی‌شده­ها»، ترجمۀ آلن جمال دیکاله، در: الزامات و نتایج خصوصی­سازی (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، بهار 1389.
-      خسروانی نژاد، محمدجواد، رانت از منظر حقوق جزا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق دانشگاه شیراز،1390.
-      دادخدایی، لیلا، فساد مالی ـ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مب ارزه با فساد، تهران، انتشارات میزان، تابستان 1390.
-      دادگر، حسن؛ و غلامعلی معصومی­نیا، فساد مالی، چاپ اول، تهران، انتشارات کانون اندیشۀ جوان، سال 1383.
-      ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه­شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم)، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، سال 1387.
-      رهبر، فرهاد؛ میرزاوند، فضل­الله؛ و غلامرضا زال­پور، بازشناسی عارضۀ فساد مالی؛ ماهیت، گونه­ها، پیامدها و آموزه­های تجربی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، 1381.
-      زراعت، عباس، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال 1391.
-      سیمپسون، سالی؛ و دیوید ویزبرد، جرم­شناسی جرایم یقه­سفیدان، برگردان حمیدرضا دانش‌ناری و آزاده صادقی، انتشارات مجد، 1392.
-      سیمپسون، سالی؛ و مایکل بنسون، جرایم یقه­سفیدی؛ رویکردی فرصت­مدار، ترجمۀ اسمعیل رحیمی­نژاد، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، 1391.
-      صفاری، علی؛ و سیده وحیده دریانورد، «بررسی جرم دستکاری در بازار بورس»، دائره‌المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله­های تازه­های علوم جنایی)، زیر نظر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران، انتشارات میزان، بهار 1392.
-      فراهانی، محمد، جامعه­شناسی فساد و امنیت (نگاه موردی به مقولۀ فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران)، چاپ اول، تهران، انتشارات پرسمان، سال 1384.
-      فیروزمنش، افشین، نقش مداخلۀ کیفری در توسعۀ اقتصادی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم­شناسی، دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد 1385.
-      کابلی ­زاده، احمد، خصوصی­سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، تابستان 1384.
-      کریستوفر، آندوینگ جنز؛ و دیگران، فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)، ترجمه و انتشار: مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ اول، تهران، سال 1388.
-      گسن، رمون، جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی (نظریۀ عمومی تزویر)، ترجمه و تحقیق: شهرام ابراهیمی، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان، بهار 1392.
-      گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمۀ مهدی کی­نیا، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد، اسفندماه 1388.
-      الله­ وردیان، سدا، «اهداف اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی»، مجلۀ تازه­های اقتصاد، شمارۀ 24، فروردین 1371.
-      محسنی، فرید، «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم­شناختی»، دیدگاه­های حقوق قضایی، شمارۀ 57، بهار 1391.
-      مگوایر، مایک؛ گان، رادمور؛ و رابرت رینر، دانشنامه‌ جرم‌‌شناسی آکسفورد، جلد اول، ترجمه‌ دکتر حمیدرضا ملک‌محمدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، زمستان 1389.
-      مهدوی، محمدمهدی، «توسعۀ اقتصادی در اقتصاد دولتی و خصوصی»، مجلۀ جامعۀ فردا، سال اول، شمارۀ 3، زمستان 1385.
-      نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «از جرم یقه­سفیدی تا جرم اقتصادی»، دیباچه در: رحیمی­نژاد، اسمعیل (مترجم)، جرایم یقه­سفیدی (رویکردی فرصت­مدار)، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، 1391.
-      ــــــــــــــ ، «جرم ­شناسی در آغاز هزارۀ سوم» (دیباچه ویراست دوم)، در: نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم‌شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1393.
-      نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ و حمید هاشم‌بیگی، دانشنامه جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1393.
-      نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ و مجید صادق­نژاد نایینی، «نظریۀ عمومی فشار و جرایم شرکتی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه‌نامۀ شمارۀ 13، تابستان 1392.
-      نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، سال 1389.
-      هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، «زمینه­های ساختاری فساد اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ جدید، شمارۀ 61، زمستان 1386.
-      وایت، راب؛ و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمۀ میر روح‌الله صدیق بطحایی اصل، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، تابستان 1389.
-      ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ و جفری اسنیپس، جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه­های جرم‌شناسی)، ترجمۀ علی شجاعی، ویراست ششم، تهران، نشر دادگستر، سال 1392.
-      Ackerman, Rose, "Corruption: A Study in Political Economy", American Political Science Review, vol. 61, No 2, 1978.
-      Carrington, Kerry; and Russell Hogg, Critical Criminology (Issues, Debates, Challenges), Willan Publishing, 2002.
-      Cowling, Mark, Marxism and Criminological Theory: a Critique and a Toolkit, Palgrave Macmillan, 2008.
-     Siegel, Larry, Criminology; the Core, Fourth Edition, Wadsworth Cengage Learning, 2011.
-     Simpson, Sally, Corporate Crime, Law and Social Control, Cambridge University Press, 2002.