مسؤولیت آمر و مأموذ قانونی (بررسی تحلیلی ماده 56 ق. م . ا.)

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

مسؤولیت آمر و مأموذ قانونی (بررسی تحلیلی ماده 56 ق. م . ا.)

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Elham