نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق جزا دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه تهران

چکیده

سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع و همواره وجود داشته است. گذشت زمان بر این پدیده تأثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت‌ها، سرقت‌های مقرون به تهدید و آزار است که نه‌تنها به مال افراد لطمه می‌زند، بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می‌دهد. اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشه‌یابی این جرایم در شهر تهران باشیم. نمونه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آنها سارق خشن و 90 نفر از آنها سارق غیرخشن می‌باشند. ابزار به دست آوردن اطلاعات پرسش‌نامه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین ارتکاب سرقت‌های خشن و هم‌نشینی با دوستان کجرو، از هم‌گسیختگی خانواده، محیط مستعد جرم، تجربه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باورهای اخلاقی رابطه وجود دارد و در مقابل رابطه‌ای بین ارتکاب سرقت‌های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Robbery (Case Study: Tehran Prisons)

نویسندگان [English]

  • Shahla Moazami 1
  • Saman Siavashi 2

1

2

چکیده [English]

In this research we tried to find the most important reasons of committing robbery. In fact in this research we were about to find which variables have more effect on this crime. The study sample of this study was selected from robbers of in Tehran prisons. A sample of 180 robbers was selected which consisted of two groups including 90 persons. The first group was the robbers and the second one, as the control group, consisted of 90 nonviolent thieves. Assessment instrument was Interview and questionnaire. In one hand, the results show that there is correlation between robberies and family disorganization, deviant environment, childhood experiences of violence and humiliation and religious and moral beliefs of the individual. On the other hand, there is no proven relationship between robbery and economic situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Violent Crime
  • Theft
  • Robbery