نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل هزینه - فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق‌دانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به صورت معنی‌داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده است تا از یک‌ طرف مهم‌ترین آسیب‌های توسعه کپی‌رایت مانند رانت‌جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی‌رایت همچون بهره‌وری، تجاری‌سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می‌شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی‌رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی‌رایت بر مضرات آن پیشی می‌گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی‌رایت به‌ویژه در سال‌های اخیر سریع بوده است؛ به گونه‌ای که به‌سختی می‌توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی‌رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می‌تواند بهره‌وری کپی‌رایت را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Copyright: Evaluation of Efficiency and Balance in Copyright System

نویسندگان [English]

  • Yadollah dadgar 1
  • Mirghasem Ghafar Zadeh 2
  • Mohammad Ali BagherSad 3

1

2

3

چکیده [English]

This paper is about to analyze the framework and the shortcomings of copyright system. Rent seeking, limiting the public area, and transaction cost are some debatable issues in this regard. Another topic of this paper is to investigate the advantages of developing copyrights. This includes improving productivity, commercialization and improving competition. One finding of this article is that generally speaking, the advantages of copyrights would outweigh the disadvantages. The trend of this research is balancing and moderating one in copyrights so it disagrees with both extremist approached. We think that balancing approach is workable and much more efficient in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Analysis
  • balance
  • Efficiency
  • copyright
  • Cost-Benefit Analysis