پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Tahmores Bashirieh