عنوان مقاله [English]

بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضاییه در مقایسه با آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه

نویسنده [English]

  • Sam Savad Kohifar