عنوان مقاله [English]

بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب (موضوع ماده 364 قانون مجازات اسلامی)

نویسنده [English]

  • Abolghasem Khodadi