نویسنده

چکیده

هرچند به موجب قانون مدنی،حقوق مالی زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه می‌شود اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگری را با عنوان«مقرری ماهانه»بدانها می‌افزاید.این حق درباره شوهر نیز مصداق‌ دارد اما شروطی که قانون برای استحقاق آن در نظر می‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره‌مندی از آن را در زنان منحصر می‌کند.با این‌ حال این حق قانونی در عمل به بوته فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه‌ قانونگذار برای پر کردن خلأهای ناشی از آن در قانون اصلاح مقررات‌ مربوط به طلاق(1371)اجرة المثل و بخشش اجباری را نیز به حقوق‌ مالی اضافه می‌کند.البته به نظر می‌رسد که این اقدام قانونگذار به معنی‌ نسخ مواد قانونی مربوط به مقرری ماهانه نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

حقوق مالی زن پس از طلاق

نویسنده [English]

  • Yosef Darvishi Hoveyda