نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی-تهران

چکیده

دولت امریکا با بهره‌گیری از متن ماده(2)98 اساس‌نامه دیوان بین‌المللی‌ کیفری درصدد انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه در خصوص عدم استرداد اتباع یا اشخاص تحت حاکمیت خود بوده است که به موافقت‌نامه ماده(2)98 مشهوراند.بحث در اینجاست که آیا این قراردادها با اساس‌نامه دیوان‌ مطابقت دارند یا خیر.سیاق ماده (2)98اساس‌نامه به دولت عضو اجازه‌ انعقاد موافقت‌نامه‌ای را نمی‌دهد که استرداد فردی به کشور ثالث را پیش‌بینی‌ می‌کند.همچنین،موضوع و هدف اساس‌نامه دولت عضو را از انعقاد موافقت‌نامه‌ای که هدف یا نتیجهء آن بی‌کیفر باشد،باز می‌دارد.بنابراین، کشور امضاکننده باید از انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه‌ای که ممکن است که‌ اساس‌نامه و ماده 98 آن مغیر باشد خودداری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ترجمه: اساس نامه دیوان بین المللی کیفری و موافقت نامه های دوجانبه مورد درخواست ایالات متحد امریکا بر اساس بند 2 ماده 98 این اساس نامه

نویسندگان [English]

  • Ali Saberi Tavalaei 1
  • Hamid Shahcheragh 2

1

2