نویسنده

دکتر حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

قانون گذار ایران از طلب حمایت های مختلفی به عمل آورده است که این حمایت ها را می نوان در قالب تعیین ضمانت اجرای اداری، مدنی و کیفری برای وصول طلب مورد توجه قرار داد. ولی، حمایت کیفری صورت گرفته از نوع جرم انگاری فرار از پرداخت دین یا عدم پرداخت دین نیست، بلکه پیش بینی ضمانت اجرای کیفری (حبس محکوم علیه) برای وصول حقی مدنی است. در این مقاله، سیر تاریخی تعیین ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از طلب ایران بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal Protection of Debt in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Mansour Rahmdel

چکیده [English]

Eebts have been protected in various ways such as determining administrative, civil, and criminal sanction for their receiving. This criminal protection, however, is not in the form of the criminalization of non-payment of debt, but it is a criminal sanction (i.e., imprisonment) for receiving a civil right. The article examines the historical process of determining criminal sanction for protection of debts in Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt
  • non-payment
  • crime
  • criminal sanction