نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پواتیه (فرانسه)

چکیده

اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است.
از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت.
از این رو ظاهراً برخی با اجرای مجازات های اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکل گیری کامل جامعه اسلامی هستند (دیدگاه حداکثری) و برخی دیگر با طرفداری از اعمال این مجازات ها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور باشند (دیدگاه حداقلی). 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enforcing the Hodoud Punishments at the Time of Twelfth Imam Absence

نویسنده [English]

  • Behzad Razavifard

چکیده [English]

The fate of the Hodoud  in the Time of the Twelfth Imam Absence has always been a concern among the recent and precedent Islamic Jurisprudents. From the theological standpoint, if one considers the Imam Absence an emergent situation, the Hodoud  will not enforced and the Islamic Velayat of the Jurisprudents will obviated. If one regards the Absence as an expedient policy, however, the Hodoud could not be obviated. Therefore, some seemingly pursue the complete formation of the Islamic society as a part of the important governmental commands (a maximum perspective). Others intend to safeguard the society against the mischief and evils through supporting the enforcement of the punishments as well as considering the principle of social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hodoud
  • Islamic Velayat of the Jurisprudents
  • social justice
  • criminal justice
  • government
  • the recent and precedent Islamic Jurisprudents