نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که می‌تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم‌هایی همچون سیستم ویدئو‌کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه‌برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش‌هایی است که به‌رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره‌مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می‌کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به‌کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Application of Green Procedure in the Courts Iranian & Malaysian Case

نویسنده [English]

 • Parviz Bagheri

Assistant Professor of Law, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

“Green court” is a new procedure mechanism on the ground of less paper usage that has a significant role in investigating the cases of the courts. In other words, electronic procedure, by the use of Information and Communication Technology (ICT), and with the aim of availability and exchange of information is a mechanism that arranges between the courts and beneficiary parties in the cases of the courts. This mechanism can promote the job satisfactory of judges, staff and parties. Mechanisms such as VCS, QMS, CMC and CAP are among the ways used by the legal system of many countries such as Malaysia, while the Iranian legal system has been partly failed to utilize such mechanisms. The present research through critical analysis method, tries to compare the two Iranian and Malaysian legal systems in using the e-court and legally scrutinizes the existed and future challenges of the green court application and gives some commentaries and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green court
 • Electronic jurisprudence
 • Judicial portals
 • Malaysian E-courts
 • فارسی

  • آبرویی، فریبا و اخوان فرد، مسعود (۱۳۸۷)، قانون امضای الکترونیکی و نقش آن در تامین امنیت تجارت الکترونیکی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: ندای اقتصاد بامداد.
  • رهنورد، فرج اله و محمدی، داریوش (۱۳۸۵)، «ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیم در ایران»، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، ش 27.
  • حسن‌زاده، مهدی (1398)، «نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضاییه»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 105.
  • سرداری، احمد و عظیم زادگان، حامد (۱۳۸۳)، اصول و مبانی فناوری اطلاعات، همدان: نشر نور علم.
  • شاهسوند، مهدی و خجسته بخت، مجتبی (۱۳۸۹)، سیستم مدیریت پرونده قضایی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران: شرکت سهامی روزنامه رسمی.
  • صرافی زاده، اصغر (1386)، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، تهران: ترمه.
  • عامری، فائزه و عبالهیان، امید (1396)، خدمات قضایی الکترونیک با تأکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
  • عشق پور، منصور و اکبرپور، نعمت الله (۱۳۹۵)، «جایگاه دادرسی الکترونیک در ایران»، فصلنامه مطالعات اجتماعی، دوره ۲ شماره ۳.
  • فرخ پهلو، عبدالحسن و بصیری، ساسان (۱۳۹۵)، «اصول طراحی درگاه الکترونیک»، تحول اداری، دوره نهم شماره ۵۱.
  • کروبی، محمدتقی (۱۳۸۴)، اتحادیه اروپا و بحث حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی، تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
  • محسنی، حسن و رضایی‌نژاد، همایون (1391)، «دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات»، فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 4 شماره 2.
  • مهر افشان، علیرضا (۱۳۹۰)، «دادرسی مجازی مفهومی نوین در عدالت قضایی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره ۵.
  • نوبخت، محمد باقر و بختیاری، حمید (1387)، دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران، تهران: دانشگاه آزاد دفتر گسترش و تولید علم.
  • واحدی دهکردی، راضیه (۱۳۹۴)، «نقش دادگاه‌های الکترونیک بر پیشرفت پرونده‌های کیفری»، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران، دانشگاه ازاد اسلامی خرمشهر.
  • یاراحمدی خراسانی، مهدی (1388)، «سیستم مکاتبات بدون کاغذ و تسهیل فرایند کسب و کار در عصر دیجیتال»، مدیریت، شماره 135-136.
  • یزدان نیا، رضیه (1388)، «میراث رقمی (دیجیتال): از اتوماسیون اداری تا آرشیو ملی دیجیتال»، گنجینه اسناد، دفتر دوم، تابستان.

  غیرفارسی

  • AniMunirah Mohamad, “Prospects and Challenges Facing E-Court System in Malaysia”, www.allfreeessays.co. (accessed on 26/4/2017).
  • Asgarkhani, Mehdi (2005), “E-government”, electronic journal of e-government, V.3, issue. 4.
  • Australian Industrial Relations Commission: Report by Senior Deputy President Lacy - Singapore Subordinate Courts” online:

  http://www.e-airc.gov.au/singaporecourts/ (accessed on 19/2/2018).

  • Carols, A. Rohmam (2016), “comments about the Beaziliansupreme court electronic signature case law”, Digital evidence & electronic signature law review, vol. 2, No.6, 21-35.
  • Castronova, Edward (2008), A First Account of Market & Society on the Cyberian Society, Indiana University, CES if Working Paper Series, No. 618.
  • D. Stevenson (2015), “Bargaining in the shadow of big data”, FLA. Law Review, Vol.12, No.2.
  • David S. Ardia (2017), Privacy& court records: Online access & loss of practical obsecurity”, Carolina law scholarship repository, vol. 5, No. 3, 65-98.
  • Duryanabt Mohamed (2011), “electronic court system: development & implementation in the Malaysian courts & other jurisdictions”, The Law review, vol.6, No. 2.
  • E-court: The Online justice system – How it Work” online: http://www.ecourt.co.uk/ (accessed on 19/4/2017).
  • Foong Cheng Leong, LegalHack Series: How to download files from the Malaysian Court Online File Search System (2016) available at:

             http://foongchengleong.com/2016/06/how-to-download-files-from-the-malaysian-court-online-  file-search-system.

  • JE Cabral & et.al (2012), “Using technology to enhance access to justice”, Harvard journal of law & technology, Vol. 26, No. 1.
  • JoostBreuker, AbdullatifElhag, Emil Petkov, and RadboudWinkels, “IT Support for the Judiciary: Use of Ontologies in the e-Court Project”, http://www.intrasoft-intl.com/e-court (accessed on 25/4/2016).
  • Kamal H. Hassan and M. F. Mokhtar the e-court system in malaysia, 2011 2nd International Conference on Education and Management Technology IPCSIT vol.13 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore.
  • Milberb&Hausfeld LLP (2011), “E-discoverage today: the fault lies not in our rules”, The federal courts law review, vol. 4, issue 2.
  • Norman, Zakiyy & Kamal Halili Hassan (2015), “Reviewing specific oversights civil litigation reforms in Malaysia”, Meiteranian journal of social sciences, Vol.6, No. 6, 2039-9340.
  • Robert M. (2010), “Lawless”, empirical methods in Law, Robbennolt& Thomas Ulen.
  • Wan satriah wan mohdsaman, akbarhaider (2012), “electronic court records management; A case study”, Journal of e-government & best practices, Vol.6, No.3.