عنوان مقاله [English]

تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعی

نویسنده [English]

  • Jalal Madani