برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی


عنوان مقاله [English]

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

نویسندگان [English]

  • Faramarz Godarzi
  • Homayon Naseh