نگرشی بر جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی

نویسنده

مستشار دادگاههای تجدیدنظر استان تهران


عنوان مقاله [English]

نگرشی بر جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی

نویسنده [English]

  • Mohammadali Okhovvat