نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب می‌شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می‌شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش‌سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت‌آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life of Murderer after "Khunsolh" In Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Sirous Zarghami 3
  • Hossein Moradgholi 2

چکیده [English]

"Khunsolh" or "Khunbas" is an unofficial procedure to solve criminal matters that is common in Kurd people of Kermansha. This customary and non-criminal procedure is used to solve disputes resulting from murder. In this paper, we have done a filed study about the acceptability of murderer in society after the Khunsolh from the viewpoints of three groups: murderer's family, victim's family and elderly people of the concerned society. Findings show that Khunsolh has been successful in resolving the conflicts and restoring peace to harmed society. The murderer comes back to society and is accepted as an ordinary member of that society. So we can say that Khunsolh has a restorative function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khunsolh
  • Murder
  • Informal Dispute Resolution
  • Tribes and Clans
-      ابن­خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، 1375.
-      ارجمندی، غلامرضا؛ و ابوالقاسم نوروزی، «حل منازعات قومی در میان عشایر بختیاری شهرستان ایذه و رسم خون­بری یا خون‌بس»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره اول، بهار 1389.
-      توسلی، غلامعبـاس، «دورکیـم و تقسیـم­کار اجتماعی»، مجله نشر دانش، شماره 5 و6، آبان 1360.
-      خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ ششم، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1389.
-      دهخدا، علی­اکبر، فرهنگ متوسط دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1390.
-      زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388.
-      شیخ، محمدعلی، «ابن­خلدون و فلسفه تاریخ و اجتماع»، مجله آینه معرفت، شمـاره 18، بهار 1388.
-      شیری، عباس، «فرآیندهای عدالت ترمیمی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره اول، 1385.
-      عباسی، مصطفی، میانجیگری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382.
-      عطاشنه، منصور، فصل یا رسیدگی­های شبه‌قضایی در مناطق عرب­نشین خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 70 ـ 1369.
-      غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، میزان، 1385.
-      کیپنبرگ، جولیان، تاریخ حقوق کیفری بین­النهرین، مترجمان علی‌حسین نجفی ابرندآبادی و حسین بادامچی، انتشارات سمت، 1383.
-      گودرزی، حسین، سیمای عشایر شرق لرستان، انتشارات ترسیم، 1374.
-      ماسوری، شکوفه، «خی‌صُل»، نامه انسان‌شناسی، شماره سوم، بهار و تابستان 1382.
-      میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، میزان، چاپ دوم، بهار 1387.
-      نجفی­ابرندآبادی، علی­حسین، تقریرات جامعه­شناسی جنایی، به کوشش مهدی صبوری‌پور، دوره کارشناسی­ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 84 ـ 1383.
-      ویلیامز، فرانک پی؛ و ماری لین دی مک شین، نظریه­های جرم­شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی، میزان، چاپ سوم، 1388.