نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش پیش‌بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم‌ها به دلیل تخلفات بین‌المللی برخی اشخاص اعمال می‌گردد، اما خود می‌تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال‌های اخیر به استناد فعالیت در برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می‌تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه‌ای نشان داده است که این اصول می‌تواند موجب بی‌اعتباری قطعنامه‌های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Individuals Sanctions in public international law: sanctions on some Iranian nationals

نویسندگان [English]

 • Seyed Yaser ziaee 1
 • Alireza Mohammadi Motlagh 2

1

2

چکیده [English]

Sanction as a mechanism to force states to comply with their international obligation has been used since many years ago. Sanction is a kind of countermeasure which had been used against states before issuing on individuals. Emerging of international terrorism and rising criticisms about traditional sanctions caused to founding a new generation of sanctions which is called Smart sanction. In a form of smart sanction the nongovernmental actors, who are violating international norms, are sanctioned. A form of smart sanction is individual sanction, which has raised so many new debates. Although this kind of sanction is issued because of violating international norms by targeted people, it would be against international principles. Using of these sanctions indiscriminately and ignorantly for its aftermath is against of the doctrine of smart sanction. Listing some Iranian nationals due to their relation with Iran’s nuclear program, ballistic missiles and violating human rights, would be contravention of international law and fundamental principles such as: immunity of state property,  impunity of diplomats and councils, and obligation of host country due to headquarter agreements with international organizations, and  some fundamental human rights such as: right to movement, right to ownership, right to access to fair preceding( right to justice). The internal and international preceding have marinated that violating this principles could be a cause to void of Security Council resolutions and to end multi and unilateral individual sanctions. Violating these principles could raise the claim of targeting state and international organization responsibility and pay damage to targeted people.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • international Sanction
 • Smart Sanction
 • individual sanction
 • Iranian nationals
 1. الف- فارسی

  1. ابراهیم بیگ زاده،حقوق سازمانهای بین المللی،مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391
  2. بلز چیکا، چکیده آراء قضایی در حقوق بین الملل عمومی، ترجمه همایون حبیبی،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387
  3. رضا موسی زاده، سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ چهاردهم، 1388.
   1. سیدیاسر ضیایی، تحریم جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، گزارش راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391.
   2. شهرام براتی، صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1381،
  4. علی اکبر دارانی، تحریم اقتصادی در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373
  5. فریده شایگان، شورای امنیت و مفهوم صلح و امنیت بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
  6. گرهارد فن گلان، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه سید داوود آقایی، نشر میزان 1383.
  7. محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، 1388.
  8. مصطفی زهرانی، نظریه‌های تحریم اقتصادی، نشر وزارت امور خارجه، 1376.
  9. مهدی حدادی، تحریم های بین المللی: ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی، فصلنامه حقوق خصوصی، سال اول، شماره 1، 1384.

  ب- انگلیسی

  1. Arthur B. Culvahouse, Jr , A Practical Guide To International Sanctions Law And Lore: Mamas, Don’t Let Your Children Grow Up To Be Sanctions Lawyers, Houston Journal Of International Law, Vol. 32, No. 3, 2010.
  2. August Reinisch, Targeted Sanctions and the Fight against Terrorism: Developments and Procedural Reforms,

  Seminar-Paper-in-University-of-Vienna,-2012,,available-at http://ils.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/legal_studies/student_paper/Martino_Targeted_sanctions_paper.pdf

  1. Barry E. Carter, International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime, California Law Review, No. 75, 1987Bjorn Elberling, The Ultra Vires Character of Legislative Action by Security Council is Unbound by Law, Leiden Journal of International Law, Vol. 12, 1999.
  2. Case T-85/09, Yassin Abdullah Kadi v. European Commission, General Court of the European Union, 30 September 2010.
  3. Christina Eckes, Sanctions Sanctions Against Individuals – Fighting Terrorism Within the European Legal Order, European Constitutional Law Review, Vol. 4, Issue 2, pp. 205-224, June 2008,pages 205-224
  4. D. Murphy, International Law, the United States, and the Non-military War against Terrorism, European Journal of International Law, Vol. 14, No. 2, 2003.
  5. Crowell & Moring attorneys, The foreign sovereign immunities Act 2010 year in review, 2011, p. 27, available at http://www.crowell.com/files/the-foreign-sovereign-immunities-act-2010-year-in-review.pdf  D.W.Bawett, International Law and Economic Coercion, Virginia Journal of International. Law, No. 16, 1976.
  6. Daniel W. Drezner , How Smart are Smart Sanctions?, Department of Political Science, University of Chicago, International Studies Review, No. 5, 2003.
  7. Dapo Akande and Sangeeta Shah, Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts, European Journal OF International Law, Vol. 21, No. 4, 2010.
  8. De Wet,  Human Rights Limitations to Economic Enforcement Measures Under Article 41 of the United Nations Charter and the Iraqi Sanctions Regime, Leiden Journal of International Law, No. 14, 2001.
  9.  Dr. Miša Zgonec-Rozej, Kadi & Al Barakaat v. Council of the EU & EC Commission: European Court of Justice Quashes a Council of the EU Regulation Implementing UN Security Council Resolutions, American Society of International Law, Volume 12, Issue 22, 2008.
  10. Farnaz Mirshahi, The UN 1267 Sanctions Regime: Due Process and Intelligence Evidence, 2012, available at

  https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/33432/1/Mirshahi_Farnaz_201211_LLM_thesis.pdf

  1. Finnur Magnusson, Targeted Sanctions And Accountability Of TheUnited Nations’ Security  Council,  2008, available at

  http://ils.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/legal_studies/student_paper/SC_Terrorist_List_Finnur_Magnusson.pdf. visited in 2013

  1. Frank Schorkopf, The European Court of Human Rights' Judgment in the Case of Bosphorus Hava Yollari Turizm v. Ireland, German Law Journal, Vol. 06, No. 09, 2005.
  2. G.L. Burci, Interpreting the Humanitarian Exceptions through the Sanctions Committees, in United Nations Sanctions and International Law, Gowlland-Debbas, Graduate Institute of International Studied, The Hague: Kluwer Law International, 2001.

  Gabriele porretto,The European union, counter-terrorism sanctions against individuals and human rights protection, Transitional Justice Institute Research Paper No. 09-08, 2009

  1. Imelda Tappeiner, The Fight Against Terrorism. The Lists and the Gaps, Utrecht Law Review, Vol. 1, No. 1, 2005.
  2. Johannes Reich, Due Process and Sanctions Targeted Against Individuals Pursuant to Resolution 1267 (1999), 33 Yale journal of international 505 (2008.)
  3. Jean Combacau, Sanctions, in Rudolf Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law, Vol. 9, 1981.
  4. Joe Stevens, Implementing ‘Targeted’ UN Sanctions in the UK: Is Freezing of Terrorist Assets Giving Fundamental Rights the Cold Shoulder?, Journal of Terrorism Research, Volume 3, Issue 2, 2012.
  5. Lance Davis and Stanley Engerman, History Lessons Sanctions: Neither War nor Peace, Journal of Economic Perspectives—Volume 17, Number 2—Spring 2003—Pages 187–197
  6. Legal consequences for states of the continued presence of South Africa in Namibia (SOUTH-WEST AFRICA) Notwithstanding security council resolution 276 (1970), Atlvisory Opinion of 21 June 1971, available at:

         http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5597.pdf

  1. Lisa Ginsborg and Martin Scheinin, Judicial powers, due process and evidence in the Security Council 1267 Terrorist Sanctions Regime: the Kadi II conundrum, EUI Working Paper RSCAS 2011/44, 2011.
  2. Lisa Ginsborg and Martin Scheinin, You Can’t Always Get What You Want: The Kadi II Conundrum and the Security Council 1267 Terrorist Sanctions Regime, Essex Human Rights Review, Vol. 8, 2011.
  3. Machiko  Kanetake, Enhancing Community Accountability of the Security Council Through Pluralistic Structure: The Case of the 1267 Committee,Max Planck Yearbook Of United Nations Law, Vol. 12, 2008.
  4. Malcom Shaw, Public international law, Cambridge press, Sixth Edition, 2008.
  5. MarcinMenkes, Effectiveness as a constraint to international trade sanctions legality, Available at www.etsg.org/ETSG2009/papers/menkes.pdf  visited in 2013.
  6. Miša Zgonec-Rožej, Freezing assets of ‘terrorists’ – how fair is the UN sanctions committee?, 2009 available at

   http://www.lawgazette.co.uk/in-practice/practice-points/freezing-assets-terrorists-how-fair-un-sanctions-committee

  1. Mónica Lourdes de la Serna Galván, Interpretation of Article 39 of the UN Charter (Threat to the Peace) by the Security Council : is the Security Council a Legislator for the Entire International Community?, Anuario mexicano de derecho international, Vol XI, 2011.
  2. Navin A. Bapat and T. Clifton Morgan, Multilateral Versus Unilateral Sanctions Reconsidered: A Test Using New Data, International Studies Quarterly (2009) 53, 1075–1094
  3. Noah Birkhäuser, Sanctions of the Security Council Against Individuals – Some Human Rights Problems, www.statewatch.org/terrorlists/docs/Birkhauser.PDF  visited in 2013.
  4. P. Takis Tridimas, EU Law, International Law and Economic Sanctions Against Terrorism: The Judiciary in Distress?, Fordham International Law Journal, Vol. 32, 2009,
  5. Peter L. Fitzgerald, Smarter “Smart” Sanctions, Penn State International Law Review, Vol. 26, No. 1, 2007,pages 37-56
  6. R. Rennie Atterbury, Uni lateral sanctions: Relearning forgotten,American society of international law proceeding,1997
  7. R. Wessel, Debating the ‘Smartness’ of Anti-Terrorism Sanctions: The UN Security Council and the Individual Citizen, in Legal Instruments in the Fight Against International Terrorism. ATransatlantic Dialogue, Beställd Coutts, 2005.
  8. Rene Vark, Personal Inviolability and Diplomatic Immunity in Respect of Serious Crimes, Juridica International, Vol. VIII, 2003, p. 110.
  9. Rapporteur: Mr Dick Marty  United Nations Security Council and European Union blacklists,Committee on Legal Affairs and Human Rights, , 16 November 2007, para 57. Available at:

   http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?ID=717

  1. Smantha Miko, Al-Skiini v. United Kingdom and Extraterritorial Jurisdiction under the European Convention for Human Rights, Boston College International and Comperative Law Review, Vol. 35, 2013.
  2. The Court dismisses the appeals against the General Court’s ‘Kadi II’ judgment, Press release No 93/13,

                                 Luxembourg, 18 July 2013 .available at:

    http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-07/cp130093en.pdf  visited in 2014  

  1. Turkuler Isiksel, Fundamental Rights in the EU after Kadi and Al Barakaat, European Law Journal, Vol. 16, Issue 5, 2010.

   

  C- WEBSITES

  1. http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/un_sanctions.asp
  2. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20112661
  3. http://www.dfat.gov.au/un/unsc_sanctions/north-korea-bilat.html
  4. https://www.gov.uk/arms-embargo-on-democratic-peoples-republic-of-korea-north-korea
  5. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148345.htm  
  6.   http://www.un.org/sc/committees/1267/resolutions.shtm
  7. www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_tr_app.pdf    
  8. http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/1737ConsolidatedList.pdf
  9. http://www.un.org/sc/committees/index. html  

   

  D- DRAFTS

   

  1. Annual Report of the Sierra Leone Sanctions Committee, UN Doc. S/2004/266, February 27, 2004
  2. Council Regulation (Ec) No 2580/2001,December 27,2001
  3. Council Regulation (EC) No 881/2002,May 27,2002
  4. Council Decision, concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP ,July 26,2010
  5. Council Regulation (EU) No 961/2010, On Restrictive Measures Against Iran And Repealing Regulation (EC) No 423/2007, October 25, 2010
  6. Council Implementing Regulation (EU) No 503/2011, Implementing Regulation (EU) No 961/2010 On Restrictive Measures Against Iran, May 23,2011
  7. Council Implement Regulation (EU) No 1002/2011, implementing Article 12(1) of Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran, October 10, 2011
  8. Council Implementing Regulation (EU) No 206/2013, implementing Article 12(1) of Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran, March 11, 2013
  9. Council common position of 15 November 1999 concerning restrictive measures against the Taliban(1999/727/CFSP)
  10. Council Of The European Union 15579/03 (2003); Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy (2005); Council Of The European Union 10826/1/07 REV 1 (2007).
  11. Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, with commentaries, 1999
  12. Draft articles on responsibility of states for internationally wrongfull acts2001
  13. ECHR (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950)
  14. Executive order 13224,September 25, 2001
  15. Executive order 13382, june 22, 2005
  16. Executive order 13617,April 12,2013
  17. General Assembly Resolution 63/185 (2009)
  18. ICESCR, (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966)
  19. ICCPR(International Covenant on Civil and Political Rights December 1966)
  20. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, August 2008, UN Doc. A/63/223 
  21. Rules of procedure of General Assembly
  22. The Cuban Assets Control Regulations, 31 CFR Part 515 (the “Regulations”), were issued by the U.S. Government on July 8, 1963  available at:

           www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_tr_app.pdf   visited in 2013

  1. United Nations Security Council Resolution  2105, June 5, 2013
  2. United Nations Security Council Resolution  864,September 15,1993
  3. United Nations Security Council Resolution 2127,December 5, 2013,
  4. United Nations Security Council Resolution 1737,December 20,2006
  5. United Nations Security Council Resolution  2048,May 18, 2012
  6. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961