قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Sattar Zarkalam